Priser / Tider

Priser / Tider 2015-05-04T15:07:57+00:00

Entré

Fredag      150 kr
Lördag      200 kr
Söndag     200 kr

Upp till 15 år, fri entré i målsmans sällskap.

Flerdagsbiljetter

Fre-Lör       300 kr
Lör-Sön      300 kr
Fre-Sön      400 kr

Upp till 15 år, fri entré i målsmans sällskap.

Camping

200 kr per ekipage.

 

Obs! Tillgång till el finns ej.